1903. március 15. Utcán a hetilapként induló Nemzeti Sport első évfolyamának első száma (1).Ugyanebben az időszakban használták az iniciálékkal díszített változatot is (2.) az akkor még a Koronaherceg utca 3. alatt lévő szerkesztőségben, amely kiadta és 20 fillérért árusította „A vívással és minden egyéb sporttal foglalkozó hetilap”-ot.
A húszas évek elején a Nemzeti Sport már 3 koronába kerül, s mint címlapján (3.) hirdeti: „A Magyar Atlétikai Szövetség, a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Vívó Szövetség, a Magyar Kerékpáros Szövetség, továbbá a Keresztény Magyar Sportliga és a MOVE országos sportszervezetének hivatalos lapja.” Megjelenik hetente kétszer – hétfőn vagy kedden és szombaton, továbbá havonta egyszer képes változatban.


1923 a fordulat éve. Az esztendő elején még csak hetente háromszor jelenik meg az időközben ismét új logót kapó lap (4.), de május 7-étől már hetente ötször – csütörtök és péntek kivételével mindennap – kikerül az utcára. Ára 80 korona, de a címlapból az is kiderül, hogy a Nemzeti Sport Ausztriában 1000 koronáért, Jugoszláviában 2 dinárért, Csehszlovákiában 2 sokolért, Romániában 3 lejért, Amerikában 5 centért, Németországban pedig 400 márkáért kapható; és egy oly jellemző információ: „Előfizetési árak egy negyed évre: Csonka-Magyarországba 2000 korona…”

 

Következtek a Bethlen-féle stabilizáció, később a háború évei, s mire a sportrajongók „észbe kapnak”, 1945 áprilisának végén a lap – az új idők szellemében – már Népsport néven (5.), ráadásul I. évfolyammal jelölve jelent meg. A hiperinfláció előtt júniusban például még 3 pengőért. Kiderült továbbá a címlapról, hogy az újság egyfelől demokratikus sportlap, másfelől pedig a Nemzeti Sport Bizottság és a Munkás Sport Központ hivatalos lapja. Jött a forintstabilizáció, a kommunista hatalomátvétel, de a Népsport marad.


1951 februárjában (6.) 60 fillérbe kerül „A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Országos Testnevelési és Sportbizottság lapja”. Ugyanezen év május 1-jén, a munka ünnepén meglepetést kapnak az olvasók: új lapfejet (7.)

A lap hűen követi a történelem változásait: egészen október 23-ig a régi néven, a régi fejjel jelenik meg, de a forradalomban elveszíti „előnevét” és előéletét, november végétől utcára kerül a Sport (8.) első évfolyama.

 

Aztán a következő év tavaszára visszaáll az addigi rend, a felszabadulás méltó megünnepléseképpen 1957. április 4-én ismét Népsport néven kapható a lap (9.), valamilyen sajátos logika folytán a XIII. évfolyam 1. számaként. Érdemes még erről a címlapról egy jókívánságot felidézni: „Testvéri üdvözlet szovjet sportbarátainknak! Bratszkij privjot szovjetszkim tovariscsam szportszmenam!”A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja 1970-ben megint duplázik, az esztendő elején még „csíkos” a Népsport (10.), március 1-jétől viszont új a lapfej, minden bizonnyal az újság történetének legszögletesebbje (11.).Az ár pedig kereken egy forint. A modern korok rekordjaként „a szögletes” 17 évet és egy hónapot él meg, az új lapfejet (12.) 1987-ben ismét április 4-i ajándékként kapják a 2.30-ért árusított sportnapilap olvasói.


A rendszerváltozáskor a lap leválik az O(T)SH-ról, és független sportnapilapként definiálja magát. A legújabb első évfolyam első száma 1990. március 1-jén jelenik meg, és az újság a Nemzeti (nép)Sport (13.) nevet kapja. Az első szám címlapján „Dr. Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök meleg szavakkal köszöntötte debütáló lapunkat: »Sok sikert kívánok a NEMZETI (nép)SPORT-nak, a szerkesztőség és az újság valamennyi munkatársának…«”Nem sokkal később a Nemzeti Sport végleg visszakapja eredeti nevét (14.). Bár az évfolyamok számozása 1990-től kezdődik, a jogfolytonosságot az eredeti lappal az 1923-as logó és évszám (nyilván azért éppen az, mert akkortól volt napilap a Nemzet Sport) feltüntetése jelzi.Az 1997-es változatban (15.) először áll függőlegesen a Nemzeti szó, egyúttal feltüntetve az alapítás dátumát, és szinte a lapfej része, hogy a lap a magyar olimpiai csapat hivatalos támogatója.


Az ezt követő változat (16.) ez utóbbi sajátosságot megőrzi, viszont a Nemzeti szót visszaállította vízszintesbe. Az első színes (eleinte kísérőszínes) lapfej (17.) a 2000-es sydney-i olimpia megnyitóján debütált, azóta kisebb-nagyobb módosításokkal ez virít az egyetlen magyar sportnapilap címoldalán.


2003. március 15-ével kétsoros lett a lap neve (18.), 2007 februárjában csíkozott háttérre, középre került (19.), 2013-ban majdnem visszaállt az eggyel korábbi verzió, csak éppen kisebb lett (20.), benne egész évben a 110 éves születésnapot jelző piktóval.A 2016-os labdarúgó Eb-n a csoportból való továbbjutást piros-fehér-zöldbe úszó alap ünnepelte (21.), a 2021-es Eb előtt pedig a lapfej elnyerte a ma is használatos változatát: alul kis fehér és zöld sávval. (22.)

 

A NAGYOBB MÉRETÉRT KATTINTSON A KÉPRE!
A NAGYOBB MÉRETÉRT KATTINTSON A KÉPRE!

 

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2023. március 18-i lapszámában jelent meg.)