Az MOKSZ hozzájárul a Liu testvérek országváltási kérelméhez (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor)

 

Az MOKSZ az alábbi, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kézjegyével ellátott, 2022. október 30-án kelt nyilatkozatot kapta: „Az eddigi egyeztetéseknek megfelelően szeretném írásban is megerősíteni, hogy a következő időszakra előkészített sportolói szerződésemet nem kívánom aláírni. Ezzel együtt szeretném kérni a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség írásbeli jóváhagyását a közös megegyezéssel történő országváltáshoz, valamint a korábbi szerződéses jogviszonyunkból eredő esetleges további fizetési vagy egyéb kötelezettségeim alóli mentesüléshez. Egyúttal kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni az ezzel kapcsolatos esetleges további adminisztratív teendőkről.”

 
Országváltást kezdeményeztek a Liu testvérek!
„Elengedjük a fiúkat” – Kósa Lajos a Liu fivérekről

A MOKSZ elnöksége 2022. november 10-én megtartott elnökségi ülésén a fentiekben hivatkozott nyilatkozat kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

A 2022/23. évi 14. sz. elnökségi határozat
„Az Elnökség úgy határozott, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022. 10. 30. napján kelt nyilatkozata alapján sajnálattal tudomásul veszi, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nem kívánja aláírni a MOKSZ-szal a 2022-2026 közötti olimpiai ciklusra vonatkozó sportolói szerződést. Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy sportolói szerződés hiányában nem tudja őket magyar színekben versenyeztetni.”

2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozat
„A MOKSZ Elnöksége a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor által előterjesztett országváltási kérelemhez hozzájárul, amennyiben a 2019. március 1-én kelt, a MOKSZ és a Liu testvérek által aláírt sportolói szerződésekben  (III. 11. 27. pont) foglalt kötelezettségnek a versenyzők vagy a képviseletükben eljárók maradéktalanul eleget tesznek.”

2022/23. évi 16. sz. elnökségi határozat
„A MOKSZ Elnöksége felkéri a MOKSZ gazdálkodási igazgatóját, hogy a Felügyelő Bizottság bevonásával a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, valamint a MOKSZ között 2019. március 1-én kelt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt kötelezettség alapján a visszafizetendő összeget pontosan határozza meg és azt külső, független könyvvizsgálóval auditáltassa mindkét érintett versenyzőt illetően.”

2022/23. évi 17. sz. elnökségi határozat
„A MOKSZ Elnöksége az Áht. 97. § (1) bekezdésére tekintettel a Pénzügyminisztériumhoz fordul és írásbeli állásfoglalást kér a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, valamint a MOKSZ által 2019. március 1-én aláírt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt visszafizetési kötelezettségükkel kapcsolatos eljárásra.”

A MOKSZ a sportolókat – Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort – a fentiekről tájékoztatta, és a döntéseknek megfelelő, szükséges lépéseket megteszi.