Magyar gyomor – Malonyai Péter publicisztikája

Legutóbb Komjádi Béláról írtam, aki nem csupán pólókapitányként, hanem sportújságíróként is letette a névjegyét, sportágteremtő kolléga volt. Ha már e hasábokon túlmutató pályatársakról van szó, kötelezően meg kell emlékezni Feleki Lászlóról (1909–1989), aki nem csupán legendás főszerkesztője volt lapunknak, hanem – sommásan fogalmazva – ő hozta el Magyarországra a futballban újdonságnak számító WM-rendszert.