1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A NSO DTM jegyek elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) mint a Játékban részt vevő nso.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, a Játék szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.).

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2017. június 15-én 10:00 kezdődik és 2017. június 15-án 20.00-ig tart. 4.

A JÁTÉK MENETE

4.1. Játékleírás
A játékban részt vehet az, aki a Nemzeti Sport Facebook oldalán lévő játékfelhívás bejegyzéshez hozzászólás formájában jelentkezik.

4.2 Nyeremények
A három darab, két személyre szóló jegy, ami belépésre jogosít a verseny teljes hétvégéjén a Super Gold tribünre, számozott helyre, illetve magában foglalja a Paddock területére való átlépést is. A nyereményeket a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) a Nyertes fiatalkorú, a nyeremény átvételére törvényes képviselője jogosult. A Szervező vállalja a nyereményhez tartozó adóterhek megfizetését.

4.3 Eredményhirdetés
 Az eredményhirdetés időpontja és helyszíne: 2017. június 15. 20.00, a Nemzeti Sport Facebook oldala. A Szervező a nyertesek értesítését a Játékosok által a játékfelületen megadott Facebook profilra küldött üzenettel kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy megváltozása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertesek névsoruk közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben megadják.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Mediaworks Hungary Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

A Szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag (fotó) vonatkozásában, azért kizárólag a Játékban részt vevő felelős. Amennyiben a Játékos magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait és személyes jellegű információit (név, nem, születési idő, lakcím, e-mail cím) az érdekeltségükbe tartozó kiadványok és cégek reklámtevékenysége és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára.

A nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy az ott megadott adatait üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertes nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban. Nyertesként a neve közléséhez való írásbeli hozzájárulását legkésőbb a nyeremény átvételével egy időben megadja.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük, és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

Az adatok feldolgozását a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.) végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kezdeményezhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről! Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről levélben értesítsen minket a következő címen: Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.)

A résztvevő által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el hozzám postai, illetve elektronikus (SMS, MMS vagy e-mail) vagy telekommunikációs eszköz útján. Hozzájárulok, hogy az adatkezelők elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre.

A Játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvevői részvételükkel és jelen jognyilatkozattal elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Ptk. (2013. évi V. törvény) vonatkozó szabályai irányadók. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.