Több mint csinos lányok táncos produkciója: a cheerleading bizony kőkemény sport!

 

A 2021-ben a BEAC gondozásában, a Magyar Cheer Szövetség együttműködésével kiadott Így lehetsz igazi cheerleader című könyv több szempontból is hiánypótló alkotás. Hiánypótló, mert a 2009-es magyarországi felbukkanása óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sportág versenyzőinek, edzőinek, s úgy általában az iránta érdeklődőknek mindeddig be kellett érniük a világhálón fellelhető, jobbára angol nyelven publikált szakmai anyagokkal. Másrészt a könyv azt is feladatául tűzte ki, hogy leszámoljon a sportághoz köthető összes olyan sztereotípiával, amelyek kialakulásában elsősorban a hollywoodi filmek a ludasok. De nemcsak a növekvő népszerűség és az óhajtott tisztánlátás adta a könyv megjelenésének aktualitását, hanem a sportág szakmai „kanonizációja” is – a cheerleading ugyanis 2023-tól várhatóan bekerül a Testnevelési Egyetem szakedzői képzésébe.

A szakkönyv kiadásakor, ahogy azt Simon Gábor BEAC-igazgató a kötet előszavában papírra vetette, két cél lebegett a készítők szeme előtt: megismertetni és megértetni a cheerleadinget a sportvilág szereplőivel és az érdeklődő olvasókkal, ezen felül egy magyar nyelvű, gyakorlati tudást nyújtó szakmai anyagot adni a hazai szakemberek kezébe.

 
Világvége, nagy fotó – rekordidő alatt készült, de ma is fogyasztható könyv Mexikóról
Száguldás a semmibe – könyv a kerékpározó Jan Ullrich pokoljárásáról

Az Így lehetsz igazi cheerleader két nagy fejezetből áll, az első rész a cheersportba enged betekintést, míg a második – számos alfejezetben – taglalja a cheerleading alapjait. Az első rész a laikusok számára is könnyen érthető és emészthető, olvasmányos szöveg, a sportág – a 19. század második felében gyökeret eresztő – történetéről, különböző válfajairól, főbb versenyeiről és magyarországi mérföldköveiről ír, s egyfajta kedvcsináló szerepet hivatott betölteni. A mintegy húszoldalas színes olvasmány befogadhatósága Bán Tibor érdeme, akinek stílusán érezhető, hogy sportújságíróként dolgozik. A második, szakmaibb részt jegyző Kovácsik Rita írásmódja ellenben inkább tanárosan precíz, ami nem meglepő, hiszen a szerző az ELTE oktatója.

Ez a második, nagyobb fejezet az alapoktól, tehát az előkészületektől jut el nyolc alfejezeten át a koreográfiakészítésig. Részletezi az edzői kommunikáció fajtáit, a cheerleading szabályait és eszközeit, majd egyre jobban elmélyül a sportág mozdulat(sor)aiban: tankönyvekre jellemző szöveggel és látványos, a tanulást elősegítő képekkel illusztrálja a bemelegítő, nyújtó, erősítő gyakorlatoktól kezdve az emeléseket, dobásokat, piramisokat, kéztartásokat, ugrásokat, talajakrobatikai elemeket. De azoknak is segítséget kínál, akik szeretnének Magyarországon csapatot szervezni, és többek között a pénzügyi tervezéshez, a szakképzett edző kiválasztásához vagy a csapattagok toborzásához is fogódzót nyújt.

Kovácsik Rita, a könyv társszerzője a BEAC mosolygós cheerleaderei között


A szakkönyv legnagyobb kihívása minden bizonnyal az idegen nyelvű szakkifejezések lefordítása lehetett, az Így lehetsz igazi cheerleader ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megalkossa a cheerleading magyar szaknyelvét. Kovácsik Rita végül megoldotta az embert próbáló feladatot: összesen 42 szakkifejezést fordított, azaz inkább igazított magyarra. A szakzsargon olyan új kifejezésekkel gazdagodott, mint a felső (angolul: flyer) szó, amely azt a sportolót jelöli, aki a levegőben van egy emelés, dobás vagy piramis közben, de újdonság az egylábas emelés (liberty) kifejezés is, amely olyan elemet ír le, amelyben a felső egy lábon áll, míg a másik lábát a nyújtott mellé húzza passzé helyzetben. Ötletes lett a csuka (toe touch), ami egy olyan, talajról vagy dobásból elvégzett mozdulatot jelöl, amikor a láb terpeszben van, de a betöltés (load) is találó: egy előkészítő pozícióra utal, amelyben az emelés csípőmagasságban történik, s ezzel egyszersmind a magasabb emeléseket készíti elő a versenyző. A sort hosszan lehetne folytatni, ám az egyértelmű, a műnek a magyar nyelvű terminológia megalkotása a legfőbb értéke. A könyv kedvcsináló jellege miatt jó szívvel ajánlható a cheerleading iránt érdeklődő fiataloknak, kezdő és haladó sportolóknak, ám gyakorlati hasznát a sportágban edzőként dolgozó, az edzői képzésben részt vevők vagy a testnevelők veszik majd leginkább.

(Bán Tibor, Kovácsik Rita: Így lehetsz igazi cheerleader, BEAC, 2021)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2022. június 11-i lapszámában jelent meg.)