Hornyák Viktor bilinccsel is készült a szeptemberi közgyűlésre, hamar elő is vette (Fotó: Török Attila)

 

 
Úszás: botrány a közgyűlésen, bilincset kapott a levezető elnök – videó

Az úszóedző a hazai szövetség rendkívüli közgyűlésén magatartásával többször megbotránkoztatta a tagszervezetek jelenlévő képviselőit, illetve a meghívott vendégeket, többek között bilincset dobott az ülést levezető elnök, Sándor Elek asztalára, sértő megjegyzések kíséretében.

A Magyar Úszószövetség Fegyelmi Bizottságának eljáró tanácsa valamennyi körülményt mérlegelve úgy döntött, hogy Hornyák Viktort három évre mindennemű sporttevékenységtől eltiltja, továbbá 200 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

A határozat indoklásában kiemelik, hogy a Fegyelmi Tanács két ülést is tartott: az elsőn személyes meghallgatást terveztek, de Hornyák Viktor nem jelent meg betegségre hivatkozva, ugyanakkor a Fegyelmi Tanács felszólítására erről később nem küldött orvosi igazolást. A második ülésen ezek után a tanács megtárgyalta az ügyet, melyet szándékos fegyelmi vétségnek minősített, és kénytelen volt azt is figyelembe venni, hogy egy korábbi ügyben már jogerősen kiszabott büntetés nem érte el a célját, hiszen Hornyák Viktor újból sportemberhez méltatlan, illetve mások méltóságát sértő magatartást tanúsított.

Súlyosbító körülményként értékelték, hogy a küldött „cselekményére tudatosan készült, előre megfontolta, és azt nagy nyilvánosság előtt követte el”. A kiszabott büntetést a Fegyelmi Tanács azonnal végrehajthatóvá nyilvánította többek között azért, mert a korábbi büntetések hatástalanok maradtak, továbbá mert az eljárás alá vont Hornyák Viktor a közgyűlést követően több ízben is megzavarta a MÚSZ-iroda működését, a szövetség székházában „engedély nélkül tekintett be iratokba, az ott dolgozókkal szemben agresszíven lépett fel, felhívásra nem volt hajlandó az irodát elhagyni”.

A tanács tagjai az azonnali végrehajtás kapcsán hangsúlyozták, csak így érhető el, hogy az eljárás alá vont személy sem sportszakemberként, sem sportszervezet képviselőjeként ne tevékenykedhessen a magyar úszósportban.

A Fegyelmi Tanács megállapította, hogy Hornyák Viktor súlyos károkat okozott a sportágnak, hiszen egy kiemelten sikeres időszakban teremtett alkalmat arra, hogy a média kiemelten az általa okozott botránnyal foglalkozzék, rossz színben tüntetve fel a magyar úszósportot. A tanács határozata leszögezi, hogy Hornyák Viktor számára biztosítva volt a hozzászólás lehetősége a közgyűlésen, ő azonban ehelyett a botránykeltésben volt érdekelt.

A testület nem tartotta megalapozottnak Hornyák Viktor írásban jelzett eljárásjogi kifogásait, amelyek a Fegyelmi Bizottság nem jogszerű felállítására, illetve a szövetség etikai szabályzatának hiányára irányultak. A Fegyelmi Tanács ezzel szemben leszögezi, hogy a Magyar Úszószövetség elnöksége október 4-ei ülésén az alapszabállyal összhangban nevezte ki a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, akikből az elnök az ügyben eljáró tanácsot kinevezte, továbbá hogy a MÚSZ – a FINA és a LEN irányelveinek megfelelően – 2016. szeptember 29. óta rendelkezik hatályos Etikai Kódexszel, amelynek iránymutatásait Hornyák Viktor súlyosan és több ízben is megsértette.

A hároméves eltiltás azt jelenti, hogy a hajdúszoboszlói székhelyű Széles Sándor Nevelőműhely képviselője a határozat november 3-ai hatályba lépését követően három éven keresztül semmiféle, az úszósporttal összefüggésbe hozható tevékenységet nem folytathat, nem tarthat edzést, a szövetség és tagszervezetei által rendezett versenyeket, eseményeket semmilyen formában nem látogathatja.

A határozat ellen Hornyák Viktor fellebbezhet, másodfokon a MÚSZ elnöksége tárgyalhatja az ügyet – ez azonban nem érinti a határozatnak azon részét, amely az azonnali végrehajtást írja elő.