Az együttműködés célja, hogy a kézilabdához kapcsolódó iskolai programokat minél több intézményben megismerhessék a tanulók. Az MKSZ ettől az évtől már 120 iskolában valósítja meg a Kézilabdázás az iskolában projektjét, a szövetség célja ugyanakkor az, hogy az abban való részvétel lehetősége minél előbb minden magyar gyermek számára meglegyen. Ennek érdekében fogott össze a szövetség az MDSZ-szel és a TE-vel, hiszen ez a két szervezet az, amely a testnevelés, illetve sporttudományi módszertani projektek megvalósításában itthon leginkább elöl jár.

Az együttműködés keretében az MDSZ egyrészt vállalta, hogy közreműködik abban, hogy a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek soron következő rendes felülvizsgálatának időpontjára, 2017-re már kiforrott legyen az a játék- és élményközpontú testnevelési programcsomag, amely célzottan a legkisebbek, az alsó tagozatosok részére készül. Az MDSZ ezért vállalta, hogy az MKSZ szakmai iránymutatásait is figyelembe véve vezeti az 1–4. évfolyam részre készülő Kézilabdázás az iskolában alternatív kerettanterv elkészítését, továbbá – hiszen piacvezető a testnevelést tanító pedagógusok továbbképzésének területén – egy 30 órás, akkreditációra benyújtható pedagógus-továbbképzési program kidolgozását is.

A tervek szerint így hamarosan az ország mintegy 3000 iskolai telephelyén oktató pedagógus ismerheti meg a projektet és készülhet fel annak alkalmazására, amely így már rövid távon is részévé válhat a diákolimpia I-II. korcsoportos fesztiváljainak.

A program fenntarthatóságának biztosítása érdekében az együttműködéshez csatlakozott a 2014 szeptemberétől ismét önálló TE is, hiszen a szakmódszertani fejlesztések tekintetében élenjáró felsőoktatási intézményként az egyetem is támogatja és segíti a projekt fejlesztését, továbbá célja, hogy hamarosan olyan hallgatók kerüljenek ki az érintett szakokról, akik ismerik a legújabb hazai kézilabda sportági fejlesztéseket, közte a Kézilabdázás az iskolában projekt szakmai tartalmát.

„Az iskolai program beindításakor legvégsőbb célként – közösen a Magyar Diáksportszövetséggel és a Testnevelési Egyetemmel – olyan álmot céloztunk meg, amely a sportágunk számára történelmi jelentőséggel bírhat – mondta el Juhász István, a Kézilabda az iskolában program vezetője, a Nemzeti alaptantervbe való bevezetést előkészítő MKSZ-munkacsoport vezetője. – Ez pedig véleményünk szerint nem lehet más, mint a kézilabda-oktatás beépítése 2017-től a Nemzeti alaptantervbe az 1–4. osztályok tekintetében, amely lépés új dimenzióba helyezné a magyar kézilabdázás utánpótlását minden tekintetben, legyen szó kiválasztásról, képzésről. Az első lépés az volt, hogy a program beindításakor azonnal felvettük a kapcsolatot a Magyar Diáksportszövetség vezetőségével, majd ebben az évben a Magyar Testnevelési Egyetemmel. A két partner örömmel fogadta elképzeléseinket, miután megismerte a program céljait. Már a közös munka elején egyezségre jutottunk abban, hogy a stratégiai célunk a Nemzeti alaptantervbe való bekerülés. Folyamatos és rendszeres szakmai egyeztetések folytak és folynak szövetségünk, a TF és az MDSZ között, ami nagyban segíti a program zökkenőmentes és folyamatos kontrollját. Ahhoz, hogy az említett végső cél a NAT tekintetében megvalósuljon, több követelménynek kell megfelelnünk, ennek érdekében az MKSZ külön munkacsoportot hozott létre.”

„Történelmi lépés előtt állunk, hiszen ha bekerül a Nemzeti alaptantervbe kötelezően a kézilabdázás oktatása, hatványozódik a sportágat megismerő gyerekek száma, a nagyobb merítés pedig óriási lehetőset jelent a sportág utánpótlása és később a klubok, válogatottak számára is – emelte ki Novák András, a Magyar Kézilabda-szövetség főtitkára. – Lehetőségeink szerint támogatjuk a programot, és büszkék vagyunk a megállapodásra, amelyet a felek a Magyarország–Ukrajna férfi Eb-selejtező előtt írnak alá Győrben.”