Az összeg felhasználásának módjáról és ütemezéséről az MKSZ és a London Angels közös egyeztetéseket követően dönt.